Právní dokumenty

Níže najdete a stáhnete všechny důležité dokumenty Skupiny W.A.G. (W.A.G. payment solutions, a.s., W.A.G. Issuing Services, a.s. a dalších dceřiných společností). Doporučujeme, abyste tyto dokumenty pečlivě přečetli a v případě jakýchkoli otázek se obraťte na svého obchodního zástupce nebo péči o zákazníka.

 Seznam společností Skupiny W.A.G.(CZ/EN) 

 PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 370/2017, SB., O PLATEBNÍM STYKU k platebnímu prostředku Eurowag MasterCard (CZ)

 PRE-CONTRACT INFORMATION UNDER ACT NO. 370/2017, COLL., ON PAYMENTS regarding the payment instrument Eurowag MasterCard (EN)

 Zásady ochrany soukromí a osobních údajů