Eurowag Myto – Europa pod jednym dachem

Jak się okazuje, powyższe stwierdzenie znajduje odzwierciedlenie w naszym produkcie. Eurowag dzięki swoim szeroko zakrojonym inwestycjom oferuje klientom zunifikowany sposób dokonywania płatności elektronicznych za płatne odcinki wielu europejskich autostrad.

Eurowag oferuje:

  • korzystne ceny opłat drogowych na terenie całej Europy;
  • prostą rejestrację poszczególnych opłat drogowych i wygodne zarządzanie kartami EW;
  • dostępne na internetowym portalu Klienta zestawienia wszystkich transakcji i faktur.

Dlaczego warto płacić opłaty drogowe kartami Eurowag

Naszym celem nadrzędnym jest zapewnienie Państwu jak najniższej stawki za opłaty drogowe – to wszystko dzięki najkorzystniejszym stawkom na rynku oraz pełnemu dostępowi do programu zniżek na autostrady w wielu krajach Europy. Eurowag oferuje dostęp do wszystkich systemów rabatowych, do wszystkich zniżek a ponadto nieustannie informuje Państwa o pojawieniu się możliwości płacenia jak najmniejszych stawek za opłaty drogowe.

Tańsze myto europejskie

Eurowag jest zawsze bezpośrednim partnerem firm obsługujących systemy opłat drogowych, dlatego też może zaoferować kompleksowy, przejrzysty i efektywny system płatności za myto. Z Eurowag macie Państwo zagwarantowane wszelkie dostępne zniżki i rabaty. Dla zobrazowania posłużymy się przykładem dwóch krajów: myto we Francji może być tańsze nawet o 13 %, natomiast w Hiszpanii nawet o 50 %.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami
za pomocą formularza on-line.
Jestem zainteresowany ofertą

Gdzie można opłacać opłaty drogowe z Eurowag?

Z Eurowag można uiszczać opłaty drogowe w Austrii, Niemczech, Republice Czeskiej, Polsce, Francji, Hiszpanii, Belgii, Słowenii, Szwajcarii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, na Słowacji, Białorusi, Węgrzech, Włoszech i w Rumunii. Eurowag umożliwia również uiszczanie płatności drogowych w krajach systemu Eurovignette – Holandii, Luksemburgu, Danii i Szwecji.
Rozmiary sieci akceptującej różnią się w zależności od użytej karty. Główne różnice znajdują się tutaj.

Wybierz kartę na miarę swoich potrzeb

Oferujemy 3 warianty kart Eurowag, które są dostosowane bezpośrednio do potrzeb Państwa działalności.

Rozwiązanie dla dużych i średnich firm transportowych

Dla tych firm idealnym rozwiązaniem jest karta paliwowa Eurowag One.

WIĘCEJ O EUROWAG ONE

Rozwiązanie dla firm spedycyjnych

Specjalnie dla firm spedycyjnych i związanych z nimi umowami przewoźników przygotowaliśmy unikatowy produkt – kartę Eurowag Vector.

WIĘCEJ O EUROWAG VECTOR

Rozwiązanie dla małych przewoźników

To właśnie dla mniejszych przewoźników i samochodów firmowych została opracowana karta przedpłatowa Eurowag Easy.

WIĘCEJ O EUROWAG EASY

Rozwiązanie dla małych przewoźników

To właśnie dla mniejszych przewoźników i samochodów firmowych została opracowana karta przedpłatowa Eurowag Easy.

WIĘCEJ O EUROWAG FLEET