Członkostwo w organizacjach

UPEI

Stowarzyszenia Europejskich Niezależnych Operatorów Paliwowych (UPEI - Union of the Petroleum Independents).

Dalej

Aetis

Europejskie Zrzeszenie Dostawców Usług Elektronicznego Pobierania Opłat i Usług Interoperacyjnych.

Dalej


FICFIB

The Fuel Industry Card Fraud Investigation Bureau (FICFIB)

Dalej

Zachęcamy do kontaktu z nami